Blended Learning / Begeleid leren

Met Blended Learning bedoelen we in feite een combinatie van twee lesmethoden. Naast de traditionele klassikale training met een gecertificeerde trainer wordt tevens gewerkt met computer ondersteund lesmateriaal (Cloud leeromgeving).

We werken primair volgens het flipped classroom concept waarbij een deel van de klassikale 'kennisoverdracht' vervangen wordt door (zelf) leren in een cloud leeromgeving.

Verspreid over meerdere weken wordt zelfstudie gecombineerd met klassikale begeleiding. De cursisten worden hierdoor maximaal voorbereid op het afsluitende examen, omdat meer klassikale tijd beschikbaar is voor het gericht stellen van vragen, individuele aandacht van de trainer, verdieping en activerende didactiek.

 

Voordelen Blended Learning bij StarTel:

  • Gespreid en in eigen tempo leren;
  • Maximale voorbereiding op het examen;
  • De klassikale tijd kan optimaal benut worden waardoor een training beperkt kan worden in aantal dagen.